Lam trụ ngoài trời nhiều kích thước

Liên hệ để báo giá

Lam trụ ngoài trời đa dạng kích thước

  • Trụ160*160*3000mm
  • Trụ 150*150*3000mm
  • Trụ 120*120*3000mm
  • Trụ 100*100*3000mm
  • Lam 160*80*3000mm
  • Lam 105*50*3000mm
  • Lam 60*40*3000mm
  • Lam 50*50*3000mm

Ứng dụng làm trụ hoa Pegolar ốp tường, trần ngoài trời, trang trí giàn hoa, hàng rào,cổng…

Hotline: 094.38.68.468
Chat Zalo
Gọi điện ngay